Kompetenceudvikling

Indledning - billede

Da projektet startede i januar 2021 var de 5 cases godt i gang – dvs. de var forberedte og klar til realisering og implementering – men de stod alle over for manglende afklaring af organisationsformen. Ingen af projekterne var endnu igangsat under en ny organisering af den simple grund, at lokalsamfundene ikke turde binde an med de næste skridt – for hvem skulle være f.eks. ansvarshavende og hvordan skulle  sammenhængen være til det, som de allerede var organiseret til?

Formålet med dette pilotprojekt var derfor at undersøge og afprøve forsvarlige organisatoriske løsninger på fem eksisterende cases. Fælles for dem var, at de repræsenterede en bred vifte af landsbyprojekter i kommunen, hvor flere lokalprojekter havde eller fik behov for afklaring af den organisatoriske tilgang.  Alle cases havde en økonomisk eller driftslig karakter, der rakte ud over det sædvanlige for frivillige organisatoriske arbejder. Der var tale om følgende cases (januar 2021):

 

Case nr. 1: Broagerland 3.0

Case nr. 2: Energifællesskab på Sydals

Case nr. 3: Iværksætterkøkken i Kværs

Case nr. 4: Cykelfærge over Flensborg Fjord

Case nr. 5: Delebank for alle

 

I bestræbelserne på, at de fem cases kunne finde frem til de rette organisatoriske løsninger i samarbejdet med bl.a. styregrupper, eksterne deltagere hver for sig og i samarbejde på tværs, blev tilrettelagt og gennemført både  fælles og individuelle kompetence forløb for deltagerne. Planlægningen skete løbende i forhold til behov og ønsker fra casene. 

 

Disse kompetence forløb og arrangementer er beskrevet herunder. Selve indholdet kan ses under hver case-beskrivelse.

 

Læs evalueringen på hele projektet fra deltagerne med fokus på case-deltagernes egne erfaringer HER.

forløb - billede

Pilotprojektet blev indledt med interviews af nøglepersoner, dvs. styregruppemedlemmer) fra hver case som præsentation, tanker og refleksion over de kommende forløb. Der var tale om to separate interviews – én som indledning af hele pilotprojektet – læs kladden til del 1: organiseringsformer og del 2: case-samling her fra den 20. januar 2021 – og én som empiri til en kandidatopgave af Anders Rævdal, Engineering, Innovation and Business, SDU. I sidstnævnte opgave var spørgsmålene:

 

Hov does citizen entrepreneurship work within a volunteer organization?

         a. What stimulates entrepreneurship within a rural volunteer organization?

         b. To what degree does CE happen without facilitation from the government?

         c. How does the citizen entrepreneur see him/herself? 

 

Ellers er der i løbet af projektforløbet afholdt både fælles kompentenceforløb på tværs af cases og udelukkende casebaserede kompetenceforløb. Disse er beskrevet i næste afsnit:

 

 

           Links: 6 veje til lokalt udbytte af VE                          Anbefalinger fra grupperne: HER                         Følg med på Klimaportalen

Under hver case kan du læse om kompetence forløbet og arrangementerne.