Udvalg

Vedtægter Landsbyforum

    § 1 NAVNNetværksforeningens navn er Landsbyforum, Sønderborg.Landsbyforum er stiftet uformelt ved kommunesammenlægningen i 2007, og omdannet

Læs mere »

Vedtægter

Vedtægter for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer Sønderborg Kommune     Udvalgets formål og opgaver §1 Udvalget

Læs mere »

Folkemødet Bornholm

Deltagelse i 2022 Ved Folkemødet 2022 var tilmeldt 12 deltagere fra  Svenstrup, Asserballe, Sottrupskov, Nybøl-Stenderup, Kværs-Tørsbøl-Snurom og Kettingskov

Læs mere »

Driftsbudget

Samlet budget på landdistriktsområdet Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har et årligt driftsbudget på ca. 516.000 kr.

Læs mere »

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistrikterne i Sønderborg kommune har været organiseret siden 2007. Landsbylaug (venstre side af figuren) Et landsbylaug

Læs mere »