Udvalg

Vedtægter Landsbyforum

Klik her for print: Vedtægter Landsbyforum godkendt  § 1 NAVNNetværksforeningens navn er Sønderborg Landsbyforum. Landsbyforum er stiftet uformelt

Læs mere »

Vedtægter

Vedtægter for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer Sønderborg Kommune     Udvalgets formål og opgaver §1 Udvalget

Læs mere »

Puljen til forprojekter

Projekter, der har fået støtte i 2023: Formidling af erfaringerne ifm. Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører Projektet “Landsbyfællesskaber som

Læs mere »

Driftsbudget

Samlet budget på landdistriktsområdet Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har et årligt driftsbudget på ca. 516.000 kr.

Læs mere »

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistrikterne i Sønderborg kommune har været organiseret siden 2007. Landsbylaug (venstre side af figuren) Et landsbylaug

Læs mere »