Udvalg

Vedtægter Landsbyforum

    § 1 NAVNNetværksforeningens navn er Landsbyforum, Sønderborg.Landsbyforum er stiftet uformelt ved kommunesammenlægningen i 2007, og omdannet

Læs mere »

Vedtægter

Vedtægter for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer Sønderborg Kommune     Udvalgets formål og opgaver §1 Udvalget

Læs mere »

Puljen til forprojekter

Projekter, der har fået støtte i 2020: Bosætningsinitiativer i  Lokalområderne Dette samarbejds-forprojekt med Tilflytterservice som deltager, bygger videre

Læs mere »

Driftsbudget

Samlet budget på landdistriktsområdet Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har et årligt driftsbudget på ca. 516.000 kr.

Læs mere »

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistrikterne i Sønderborg kommune har været organiseret siden 2007. Landsbylaug (venstre side af figuren) Et landsbylaug

Læs mere »